Připomeňme, že v souvislosti s havarijním stavem sokolovny způsobeným dřevokaznými houbami, a uzavřením budovy, nebyl TJ Sokol Rokycany schopný splácet půjčku. Tu, kterou získal od města na umoření dluhu z dřívějších let (vznikl za předchozího vedení), a už vůbec nebylo v jeho silách zajistit bez dalšího zadlužení peníze na rekonstrukci. Svůj majetek tedy Sokol převedl na město.

Vlastnictvím Rokycan se k 1. 3. 2018 stal i tenisový areál V Alejích, s kurty a veškerým zázemím. Přáním TJ Sokol Rokycany bylo, aby tento majetek mohli dále využívat dosavadní sportovci, kteří se přetransformovali v Tenisový klub Rokycany.

Ohledně pronájmu se při hledání nového správce se záměrem ztotožnilo i město. Pro Tenisový klub Rokycany hovořily zkušenosti týkající se správy a provozu tenisových kurtů v posledních letech a stovky hodin odpracovaných na údržbě areálu. Rada města proto vzala na vědomí klubem doručenou nabídku a souhlasila s pronájmem na dobu určitou – v trvání 30 let, za roční nájemné 100 tisíc Kč. Ovšem s možností zápočtu nájemného za provedené opravy a údržbu (pouze pořízení materiálu), s každoročním navyšováním o míru inflace.

Návrh zpracované nájemní smlouvy předložila zastupitelstvu. To si však 19. března vymínilo, že pravomoc ohledně pronájmu, přináležející radě, si ponechá samo, ve věci schválení nájemní smlouvy rozhodne. Část zastupitelů postrádala ve smlouvě pojistku pro město, aby jednostranně mohlo dát správci výpověď, pokud by se odchýlil od náplně činnosti. Zejména byla obava, aby se někdy v budoucnu klub nezpronevěřil svému zaměření na činnost mládeže. Ovšem včleněním možnosti okamžité výpovědi do smlouvy by nový správce většinou přišel o šanci žádat o dotace.

Po vyříkání si všech pro a proti mezi radními, dalšími zastupiteli a tenisty došlo nadubnovém mimořádném zastupitelstvu ke schválení původního návrhu pronájmu. Co se týče obavy z eventuální změny činnosti, pokud by k ní došlo, smlouva by se podle vyjádření vedení města automaticky stala neplatnou a Rokycany by mohly správcovství vypovědět.