Pondělí 8. dubna 2019 je v dějinách Tenisového klubu Rokycany zapsané černým písmem. Od tohoto dne najela sousední provozovna společnosti Beton Union Plzeň na upravenou technologii, což registrovaní i rekreační hráči pociťují takřka denně. Značným hlukem, prachem a zápachem exhalací ze spalovacích motorů.

Komponenty pro výrobu betonových směsí jsou od dubna transportovány z neoplocené manipulační plochy. „Plocha je vzdálená zhruba padesát metrů od hlavního provozu. Odtud jsou suroviny dalším nakladačem dopravovány do plechové vany v šestimetrové výšce. To přináší obrovské detonace včetně koncentrace zplodin z dieselových agregátů,“ tvrdí správce kurtů Vladimír Jedlička. Po 27 letech péče o dvorce i areál v Alejích přemýšlí o odchodu. Obsazení sportovišť na jaře totiž kleslo téměř o polovinu, což pro oddíl znamená finanční potíže. Úbytek nastal zejména dopoledne, neboť betonárka je oficiálně otevřena od 6 do 14 hodin, ale někdy i déle.

Především nespokojení rodiče byli iniciátory petice. Skončila se sedmdesáti podpisy na radnici a v srpnu se jí budou věnovat zastupitelé. „Zaplatili jsme nemalé prostředky za své děti a zjišťujeme, že jsme je poslali do nezdravého prostředí. Bílý cementový prach je všudypřítomný a malí hráči ho nejen dýchají, ale mají ho i plné oči. Trenér musí na svěřence neustále křičet, aby ho slyšeli,“ stojí mimo jiné v dokumentu.

Starosta okresního města Václav Kočí vnímá záležitost pozorně: „Do Alejí se vracím pravidelně. Také se zástupci hygienické stanice a budu studovat pečlivě zápisy ze všech jednání.“

Právě včera se v betonárce uskutečnila kontrolní prohlídka. Nechyběli tu úředníci z odboru výstavby rokycanské radnice. „Podle našich informací prověřují, zda je technologie v souladu s vydaným rozhodnutím. Každopádně výrobna směsí jede zhruba na čtvrtinu, ale prý se sem zaměstnanci úřadu příště vydají neohlášení,“ konstatoval Jedlička.

Na úterní schůzku reagoval prokurista firmy Beton Union Dalibor Zeman: „Požádáme akreditovanou laboratoř o přesné změření hluku a zplodin. Pokud budou hodnoty v normě, musí se s tím tenisté smířit. Budou-li ale překročené, podnikneme kroky k nápravě.“