Zub času už na něm ale notně zahlodal, tak- že jde o značně složitý proces.
Most pochází z poloviny 19. století a celou dobu slouží svému účelu. V současnosti patří mezi hrstku autenticky dochovaných technických děl dokumentujících vývoj silniční dopravy na území republiky. Dlouhý je zhruba 28 metrů a ze stran už musel být zapřený břevny proti rozvalení. Aby se otřesy na boční zdi zmírnily, doprava byla svedená pouze do jednoho pruhu prostředkem.

„Na pravé straně mostu se začalo s odstraňováním výplní spár v dolní polovině. Místy ale hrozilo, že by se zídka mohla na pracovníky vyvalit. Proto jsme svolali jednání, kterého se zúčastnili památkáři, projektant, restaurátor, zástupce zhotovitele, stavební dozor a další,” sdělila za Správu silnic PK Jana Mrázová. Přítomní se dohodli na postupu pro nejbližší období. Nejprve se udělá injektáž a odstraněné spárování do hloubky deseti centimetrů nahradí nové. Teprve podle toho, jak se podaří stabilizovat spodní polovinu, bude přijatý plán pro další postup. Příští týden se odborná skupina sejde znova.

Přes mostek je stále možné
v jednom směru projíždět, přednost v jízdě vymezuje dopravní značení.
„Občané jsou na jednu stranu rádi, že máme v Terešově tak významnou památku. Poukazují ale i na to, že už z mostu začínaly vypadávat kameny, a tím se stal nebezpečným. Proto je zahájení opravy těší,” konstatovala zastupitelka obce Jarmila Lužová. Podotkla také, že vedle komunikace by na přemostění měl vzniknout i chodník, což se místním líbí.