Už od roku devadesát šest vyjadřují české obce a města dnes, desátého března, symbolickou podporu tibetskému lidu, který v roce 1959 povstal proti okupaci komunistické Číny. K mezinárodní akci Vlajka pro Tibet se přihlásily desítky měst. Vyvěšením vlajky této asijské země vyjádřily solidaritu a podporu jejím obyvatelům v boji za dodržování lidských práv. Na okrese Rokycany jsou tři obce, které se do akce zapojily.

„Podporu vyjadřujeme letos poprvně,“ řekla tajemnice Městského úřadu v Radnicích Marie Mentlíková a dodala: „Není nám lhostejný osud Tibeťanů, a proto jsme se do protestu zapojili.“ Matadorem akce je v regionu obec Němčovice se starostou Karlem Ferschmannem, který Deníku řekl: „Vlajku Tibetu vyvěsíme na Obecním úřadu v Němčovicích dnes už poosmé v řadě. Chápeme že naše podpora je symbolická. Ale život pod dohledem okupantů má náš národ zažitý čtyřiceti lety a nezapomněl na něj. Proto Tibet podporujme.“

Výročí protičínského povstání Tibeťanů si vyvěšením tibetské vlajky připomenou mnozí. Za okno si ji pověsí nejen jednotliví lidé, mnohde se k celosvětové akci přidávají i radnice obcí a měst. V České republice tomu tak bude už potřinácté, k podpoře svobodného Tibetu se každým rokem přidává více obcí, měst, krajů nebo městských částí. Letos jich bude přes tři sta padesát.

Při povstání ve Lhase před čtyřiceti devíti lety zemřelo na 80 000 Tibeťanů a jejich duchovní vůdce dalajláma odešel do indického exilu, kde žije dodnes. Za půlstoletí čínské nadvlády zanikly v Tibetu tisíce klášterů, tradičních míst kultury, víry a vzdělanosti, mnozí Tibeťané byli vysídlováni a jejich kultura potlačována.

Čína dlouhodobě slibuje zlepšování situace v otázce lidských práv. Aktivisté a mezinárodní organizace i někteří politici však stále upozorňují na věznění lidí kvůli náboženskému vyznání, mučení zatčených a otrockou práci v táborech.
Vedle symbolické podpory, jímž je vyvěšování tibetské vlajky, se počátkem března konají i další doprovodné akce. Odehrávají se přehlídky tibetské kultury a lidé se mohou blíže seznamovat s tibetskými tradicemi, jež Čína potlačuje.