Důvodem je napojování na nový nadjezd přes železniční trať. Příjezd do části Borku, nacházející se za železniční tratí, nebude v této době možný ani po nadjezdu či provizorní komunikaci. Průchod pro pěší zůstane zachovaný. Po ukončení uzavírky už doprava povede po novém nadjezdu.

Kopá se také v Dukelské ulici Rokycan a práce budou pokračovat do 30. dubna. Příčinou je rekonstrukce části chodníku a překop komunikace pro kabel veřejného osvětlení. K úpravám dochází v místě navazujícím na nový přechod pod železnicí u sokolovny. Také zde je třeba počítat s uzavírkou, ale částečnou.