Sobotní program zahájí ve 13 hodin historický průvod od kostela sv. Mikuláše po náměstí do proluky. Následuje uvítání majitelů panství pánů Rožmberků a zbirožského rychtáře i konšelů. Od 14 do 17 hodin je plánovaný nápaditý scénář se středověkou hudbou, tanci, šermíři, kejklíři, atd.

V zahradě muzea se ve stejném čase vyřádí děti. Od 18 hodin zahraje Pilsen Queen Tribute band a od 20 hodin HandaBanda. Chybět nesmí ohňová šou (22.15).

Sobota 18. května od 13 hodin, střed města

Páteční Deník s TV magazínem.