S kulturní vložkou vystoupily Karolínka Šnebergová a Amálka Denková. Na závěr obřadu se tatínkové a maminky zapsali do pamětní knihy, nechyběla nezbytná květina a dárek pro ty nejmenší.

Starosta Jan Altman přivítal Tomáše Čekana, Josefa Hajného, Vincenta Hantáka, Kristýnu Havlovou, Ondřeje Karela, Viléma Körnera, Jasmínu Salim a Jakuba Vlka.