Událost sledovali obyvatelé Rokycan se zájmem a jeden z nich se k ní vyjádřil veřejně: „Řekněte mi, komu vadí zeleň a proč se ve městě zabíjejí stromy? Proč úřednice Vladimíra Hupáková dělá mýtiny všude, kam se člověk podívá? Dřeviny už byly domovem hnízdících ptáků a teď jistě uslyšíme, že byly suché, nemocné nebo v rozporu s konceptem městské zeleně. Pamatujte, že kde umírají stromy, umírají lidé,“ vyjádřil se emotivně Filip Žák a na sociální sítě připojil video s poražením topolů.

Pracovnice odboru rozvoje města nás odkázala na mluvčí MěÚ Anetu Benešovou: „Dřeviny jsou káceny z bezpečnostních důvodů. Konkrétně jde o nevhodné větvení s rizikem rozlomení, poškození kořenů a prosychající koruny. Určitě je nahradí nová výsadba.“

Orgán ochrany přírody na rizikové kácení stromů (omezený prostor) vydal příslušné rozhodnutí. Bez časového omezení a kvůli vytížení specializovaných firem došlo na vlastní realizaci až začátkem dubna.

Gymnázium Rokycany - Den otevřených dveří.
Kam směřuje gymnázium a střední odborná škola s novým vedením