Až o jednu třetinu lůžek akutní péče na interně může v nejbližších dnech přijít Rokycanská nemocnice, a. s. Potvrdila to ředitelka Hana Perková.
Nemocnice má tři interní oddělení zhruba s devadesátkou postelí. Zatím dvě z těchto stanic disponovaly vždy 25 až 30 akutními lůžky, ve třetí byla lůžka sociální péče a ošetřovatelská.

„Ještě před návrhem ministerstva, uvažujícím o snížení akutních lůžek v nemocnicích o deset procent, jsme sami přemýšleli o změně v jejich celkovém rozložení. Vedl nás k tomu nedostatek lékařského personálu na interně,“ informovala Perková.

V souvislosti s výzvou lékařského klubu Děkujeme, odcházíme, situaci na zmíněném oddělení ztížily další tři výpovědi doktorů.
Představa vlády je taková, že by se všeobecně počet akutních lůžek snížil a lidé by se na nich měli rychleji střídat. Převést stanici s pětadvaceti takovými lůžky na místo poskytování dlouhodobé následné péče, je z hlediska potřeby personálního obsazení – hlavně vzhledem ke kvalifikaci ošetřujícího personálu – příznivější.

Možný scénář pro nejbližší dny tedy i v Rokycanské nemocnici, a. s., připravený je. Vzhledem ke složení populace okresu, s velkým procentem starších občanů, ale podle ředitelky Perkové nebude snad– no proveditelný. „Hodně klientů nám posílají z domovů sociální péče v Mirošově a Liblíně. Většinou je nelze vyléčit ambulantně. Nevím, kam bychom potom starší lidi, potřebující pomoc, směrovali,“ vysvětlila Perková. Proto se možná pětadvacet akutních lůžek změní na místa vyhrazená léčbě dlouhodobě nemocných. To si ovšem vyžádá další úpravy v budově. S krajem o této možnosti už nemocnice jednat začala.