Kasičky, s nimiž dobrovolníci putovali po čtyřech okruzích Rokycanskem, se také na čtyřech místech oficiálně rozpečeťovaly. V Rokycanech vydaly 102 485 Kč. V Radnicích 25 537 korun, ve Zbiroze 34 692 a v Mýtě 11 369 Kč.

Akci pořádala Oblastní charita Rokycany. Zapojilo se do ní 115 dětí spolu s dospělými vedoucími, dohromady vytvořili třicítku skupin. ředitelka charity Alena Drlíková.

Nejvíce letos podle ´Tří králů´ zklamaly Rokycany. „I když jsme je letos obešli úplně celé, vybralo se o dvacet tisíc méně. Daleko více než nižší výtěžek ale možná mrzí odmítavé přijetí,“ shodovali se hlavní aktéři. Podle ředitelky charity Aleny Drlíkové se ho dočkali nejen v některých domácnostech, ale překvapivě i státem řízených organizacích. „Děti i dospělí kolednickou činnost vykonávají dobrovolně a špatné přijetí je špatným oceněním jejich snahy. Stačilo by neotevírat koledníkům dveře, namísto kompenzoval si na nich špatné naladění,“ míní Drlíková.

Dobré zkušenosti ale naštěstí převažovaly. Velká pochvala patřila zejména Mýtským, Mirošovským a Oseckým. „Vřelostí překvapili Skořičtí, ač se tam koledovalo poprvé,“ hodnotili účastníci.