Soutěž Rokycanský slavíček přilákala do MŠ U Saské brány, která akci organizovala už po jedenácté, třiatřicet pěveckých nadějí ze šesti mateřinek.

Jednalo se o děti z hostitelské školky, dále Pohádky, Školní a Čechovy, ale také o přespolní pěvecké hvězdičky – z MŠ v Oseku a Holoubkově. Právě za Holoubkovské, kteří se soutěže účastnili poprvé, nám učitelka Petra Stránská řekla: „Moc jsme se všichni těšili a akce očekávání ještě předčila. Líbilo se mi, že vítěz nebyl jeden, ale vlastně všichni. Udělovala se první i druhá a třetí místa a s dárečky a diplomy bylo pamatováno na všechny. Nikdo neodcházel zklamaný, naopak s chutí do dalšího zpívání.“ Hodnotila i to, že organizátoři na malé účastníky pamatovali dokonce se svačinkou a pro odreagování jim nechali i prostor k pohrání si.

Porotu tvořily učitelky ze Základní umělecké školy Rokycany. Naďa Pelikánová za jejich trio oceňovala odvahu dětí vystoupit, stejně jako jejich výborné projevy a připravenost. „Zaznívaly tu lidovky i moderní písničky, ze kterých jsem některé ani sama zatím neslyšela,“ konstatovala tato učitelka zpěvu a sbormistryně.

„Repertoár byl opravdu pestrý,“ souhlasila její kolegyně Hana Medunová, „a je také vidět, že ve školkách kluky a děvčátka krásně vedou ke zpěvu. Potěšilo mě i to, že doma – u rodičů dětí – se evidentně tato pěvecká akce těší pozornosti. Soutěžící přišli hodně slavnostně oblečení.“

Třetí z renomovaných porotkyň Adéla Braunová k souhlasu se slovy kolegyň přidala poznatek, že některé písničky byly hodně těžké, a přece si s nimi děti poradily. Oceňovala i vystupování malých umělců a vyzdvihla skutečnost, že někteří zpívaní doprovázeli také pohybem. Coby nadšená porotkyně s sebou navíc vzala dcerku, která pak působila při předávání cen jako hosteska.

Upřímně míněný dík od všech zúčastněných pedagogů v závěru dění směřoval k organizátorům. Za nelehkou přípravu celé akce, její průběh i zajištění cen.

„Tohle zároveň se spokojeností dětí je pro nás nejlepší odměnou,“ mínila ředitelka MŠ U Saské brány Věra Zagorová, mimochodem sama výborná zpěvačka. I proto si dobře uměla představit, co všechno pěvecká příprava malých špuntů obnáší a také za to, vedle díků za účastnění se, vyslovila velké poděkování. Dvanáctý ročník je otevřený.