„Kasiček, zapečetěných na sklonku loňského roku, bylo pro danou oblast padesát. Obsah jsme vysypali, důkladně sečetli a zapsali,“ sděloval místostarosta Tomáš Rada. Okruh byl široký. Od Kříší a Stupna na jedné straně až po jižní cíp. Nakonec z toho vyšlo 176 tisíc korun a určené jsou pro dvě zařízení v Kozlerově ulici – Domov pro seniory Petra a Pavla i krizové centrum pro ženy.

Ředitelka Charity Alena Drlíková se s kolegyní Marií Duškovou rozpovídala o zážitcích: „Na začátku jsme musely vyspravit pláště, vybavit družiny malými dárky a především svěcenou křídou kvůli požehnání. Nejlepší to bylo kolem 6. a 7. ledna, kdy na nás v řadě domácností vyloženě čekali. Negativní byl prý jen nerudný chlap v Oseku. Hlídku vyhnal a ještě si fotil její dopravní prostředek. A mnohem lépe jsme se cítili v rodinných domcích než v anonymních bytovkách.“