Za charitu, pro níž bylo určené, se toho ujaly Alena Drlíková s Marií Duškovou, za Rokycany první místostarosta Tomáš Rada a Mária Vaníková.

„Po okrese se koledníci vydali se šedesáti kasičkami. Pro jednotlivé okruhy vesnic byly pečetěné ve Zbiroze, Mýtě a Rokycanech. Dnes jsme otevírali poslední kasičky,“ konstatovala včera ředitelka oblastní charity Drlíková. Po sečtení všech výsledků prozradila, že letos padl rekord. „Konečně se nám podařilo překročit hranici dvou set tisíc. Všem dárcům a koledníkům, kteří Tříkrálovou sbírku podpořili, moc děkujeme,“ uvedla.

Dozvěděli jsme se i obnosy, k nimž se díky štědrosti lidí z okolních obcí a míst samých dospělo v jednotlivých centrech. Ve Zbiroze to bylo 65 933 Kč, v Mýtě 19 225 Kč a v Rokycanech 116 823 korun.

Nejvíce velkých bankovek se sešlo v Ejpovicích, Mirošově a Litohlavech. Výtěžek využije Domov sv. Pavla pro seniory a Krizové zařízení pro ženy.