Skupinky koledníků, kteří se angažují ve prospěch Tříkrálové sbírky vyhlášené organizací Charita, se vydaly na obchůzky.

Na Rokycansku první vyšla hned 2. ledna, a to v Ejpovicích. „Prostředky budou mimo jiné určené na financování osobní asistence krizového zařízení pro ženy a sociálně-terapeutické dílny Pohodička. Děkuji všem, kteří přispěli, a samozřejmě i koledníkům za jejich aktivitu," zdůraznil starosta Jaromír Kalčík.

Cekov se připojil o den později. V Mýtě speciální koledníci obcházeli v neděli, a to ve třech skupinkách opatřených pově-řením a zapečetěnými kasičkami. Včera měl obchůzku ve zbylých částech města na starosti ještě jeden tým. „V Mirošově, Zbiroze, Líšné, Týčku a Rokycanech se už také koleduje a obcházení potrvá nejméně do soboty," sdělila ředitelka Oblastní charity Rokycany Alena Drlíková, která je zároveň hlavní koordinátorkou dění.

K základnímu uspořádání také patří to, že koledování bylo organizačně téměř symbolicky rozdělené do tří center. Tedy Rokycan, Zbiroha a Radnic. Což znamená, že o zajištění akce se pak starají i v dalších místech. Koleduje se také ve Skořicích, Zvíkovci, Mlečicích, Terešově, Podmoklech, Siré, Kařeze, Svojkovicích, Holoubkově, Rakové, či Dobřívě. Premiéry se letos dočkaly Strašice, kde se tříkrálové obcházení uskutečňuje v novodobé historii akce úplně poprvé.

„Problém jsme letos zaznamenali v případě Oseka, kde onemocněly děti z doprovodu, a ve Stupně. Tam ulehla pro změnu učitelka, která se s třídou chtěla do akce zapojit. Při vytíženosti ostatních koledníků se těžko zdaří tato dvě místa do plánu vtěsnat. Uvítali bychom proto, kdyby se mi případní zájemci v těchto místech přihlásili na číslo 776 760 331. Následně bychom je hned vybavili oficiálním pověřením a zapojili do dění," žádá ředitelka Drlíková.

Radničtí sice vybírají pro Oblastní charitu Rokycany, ale vše si organizují sami. Koordinátorem je Václav Suda a hodně spoléhá na junáky ze střediska Omaha. „Budeme obcházet jen Radnice, na vedlejší obce nemáme kapacitu," informoval. „Do pátku za přítomnosti představitelů městského úřadu připravujeme zapečetění deseti pokladniček. Koledovat se bude desátého, což je sobota, odpoledne. Jestli ale skutečně dokážeme ustavit deset skupin koledníků, je vždycky patrné až na srazu těsně před akcí," doplnil.

„Všechny obce, které se do dění zapojí, dostanou po rozpeče- tění pokladniček informaci o výsledku sbírky," konstatova- la Drlíková. V Mýtě a Zbiroze budeme rozpečeťovat schránky třináctého ledna, v Rokycanech čtrnáctého," uzavřela.