Koná se zde republikové vyhodnocení Oranžové stuhy, jedné z kategorií soutěže Vesnice roku 2018.

Oceňována je zde pozitivní stránka spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. „Máme se čím pochlubit, protože jsme navázali úzké a neformální kontakty s rybáři, mysliveckými spolky, včelaři nebo soukromými zemědělci. Pečujeme o krajinu formou pozemkových úprav. V praxi to znamená dělení větších ploch na malé, aby se tu natrvalo usadili zajíci, koroptve, bažanti a další živočichové,“ zdůraznil Bůcha.

Zmíněnou orientaci obce odměnili hodnotitelé prvenstvím v regionální části soutěže a do Rakové putovaly zajímavé finanční injekce z ministerstva i krajského úřadu. Na další prémii mají Rakovští políčeno při úterním vyhlášení výsledků v Senátu ČR. V konfrontaci třinácti míst z celé republiky to však jednoduché nebude: „Neděláme si iluze, protože konkurence je obrovská. Sedmičlennou komisi jsme u nás přijali v září. Ukázali jim vše, čím se můžeme pochlubit a hosté se proletěli vrtulníkem, aby to viděli z výšky. Zda to ale bude na pomyslné stupně vítězů stačit, to si netroufám předpovídat,“ dodal starosta.