Dějištěm je sál Střelnice v okresním městě, kde si zhruba pět set exponátů při zahájení prohlíželi Ladislav Frídel (přispěl k občerstvení pro pořadatele), Vladimír Hirsch i Aneta Těhanová. „Poděkovat za přípravu musím i Janu Přibíkovi a Martinu Kreutzerovi ze spolku Stráně Rokycany nebo Tomáš Valentovi a Pavlu Bělohlávkovi z Chrasty v Líšné,“ zdůraznila jednatelka OMS Světlana Vlnová.

Armonia ZUŠ Rokycany.
Armonia jde přímo do finále v Hradci