Zmiňovaný okrsek schůzoval o uplynulém víkendu ve Štítově. Setkání se podle předpisů musí konat dvakrát do roka. Mezi pozvanými byli příkosičtí, štítovečtí, skořičtí a mirošovští dobrovolníci. Do toho spolku patří také Trokavečtí, kteří ale už po několikáté nedorazili.

Skořické dobrovolníky čeká významná událost. „Třicátého června bych rád všechny přítomné pozval na sto dvacáté páté výročí našeho sboru," informoval velitel Tomáš Karbulka. „Dopoledne se jako tradičně uskuteční výroční schůze a odpolední čas bude věnovaný bohatému programu. Akce bude pod hospodou u hasičárny. Je tam málo prostoru, tak to nebude určitě tak velké jako bylo v Příkosicích v polovině května. Ale určitě se vše vydaří, včetně počasí," uzavřel Karbulka.

Výroční schůze okrsku se plánuje na únor příštího roku a konat by se měla ve Skořicích.