„Byli hlášeni předem, takže jsme tomu přizpůsobili pozvánky našich stálých klientů. Žádný nával se nekoná,“ hlásila primářka Alena Lavičková. Studenti nejprve absolvovali nezbytné vyšetření. „Někteří jsou lehce nervózní, což je patrné na zvýšeném tlaku,“ uvedla lékařka Marie Králová.

Budoucí maturantka Lenka Tomcová z Dýšiny ovšem žádné obavy neměla: „Nikdo na nás netlačil ani nás nepřemlouval. Šlo o ryze osobní rozhodnutí a docela mě hřeje skutečnost, že mohu tímto způsobem pomoci.“

Při premiérovém odběru odevzdal každý z tuctu účastníků 400 mililitrů nejcennější tekutiny. Zhruba po čtyřech měsících budou pozváni znovu, a to formou SMS zpráv. „Už je posíláme rok a jde o operativní řešení. Vyplatily se třeba před pár týdny, kde jsme zaregistrovali nedostatek určitých krevních skupin. Oslovení zareagovali perfektně,“ dodala Lavičková.