Jako kluk měl Boudník vždy rád staré objekty, hrady, zámky. S kamarádem prolézali celé mládí ruiny. „V mých sedmnácti letech jsme emigrovali do Ameriky, kde je památek a starých objektů daleko méně. Když mi kamarád 2. listopadu 2007 poslal SMS: „Chceš-li tvrz, zavolej,“ tak jsem hned volal. Šlo o tvrz v Dolanech, věděl jsem, o který objekt jde. Zavolal jsem realitní společnost, která ho prodávala, a zjišťoval jsem, co musím udělat, aby stáhli tvrz z oběhu. Musel jsem poslat deset procent částky. Proces koupě trval skoro rok,“ řekl architekt.

Zdroj: DeníkTvrz má zajímavou historii. Jde o vodní tvrz v centru obce, kdy příkop byl napájen z místního potoka. Tvrz byla součástí řetězce obranných tvrzí, které byly při obchodních stezkách. Zemanská tvrz byla vystavěna ve 14. století za Lucemburků. Nejdříve nejvyšší část, gotická věž, neboli donjon, o půdorysu 14 x 17 metrů. Byla obehnaná obvodovou zdí, za níž byl příkop. „V době pozdní gotiky a renesance se majitelé rozhodli dostavět prostor mezi vysokou věží a obvodovou zdí a vzniklo renesanční křídlo, které bylo v hrozném stavu. Koupil jsem to na pokraji finanční krize, takže peníze, které jsem chtěl mít na to připravené, nebyly. Několik let se nic nedělo, ale odstrojoval jsem stavební zásahy z pozdního 20. století,“ uvedl Boudník.

Do prací zasáhla také covidová pandemie, kdy se v podstatě všechny práce zastavily. Pouze byly zakonzervovány některé místnosti, aby se jejich stav během nečinnosti nezhoršoval. „Nyní šetřím peníze na to, abych se mohl pustit do jižního křídla, kde vznikne amfiteátr, letní kino a zároveň se tam vrátí kaple, která tam kdysi v době jezuitů byla,“ poznamenal Boudník.

Pouť v Klatovech 2022.
I přes chladnější a deštivé počasí si děti první jízdy na pouti užívaly

Doteď se soustředil na západní renesanční křídlo, které bylo ve špatném, vnější zeď se pomalu začínala vyvalovat vlivem toho, že do tvrze pršelo. Odstranil původní střechu, následně vznikl železobetonový věnec, který stáhl korunu zdiva a pomocí táhel a nového krovu se zabezpečila stavba. Zároveň se krov překryl bobrovkami – pálenými cihlami. Vznikly nové renesanční komíny na základně dobových obrazů, a to dva vyšší a jeden menší. Prostřední má z hřebenáčů dvojstříšku, která se dříve dělala. „Celý objekt dostal nový kabát, fasádu, která by měla kopírovat tu, která zde kdysi byla. Vznikly špalety, šambrány okolo oken a nová jsou barokní okna. Už jsem nedohledal, jaká okna zde byla v době renesance. Jedno okno bylo původní zachované, takže podle něj se vyrobily kopie a mělo by to evokovat podobu renesanční tvrze v době baroka,“ sdělil architekt, kterého jedna věc během prací i překvapila: „Překvapilo mě, že tady byla možná druhotná sada příkopů, což jsem zjistil, až když jsem se podíval z věže. Myslím, že podobný systém měli i ve Švihově. Během odklízecích prací jsem také objevil zazděný žulový překlad nadokenní, který má 114 cm šířku. To mě nedalo, a hledal jsem, co je to za míru, protože vím, že je pražský loket, saský loket a našel jsem, že 114 cm je anglický loket, takže už tenkrát se vědělo o těchto mírách, což je krásné.“

Na počátku července se před tvrzí poprvé konala akce, kdy tam měli možnost zavítat lidé v rámci slavností, které se v obci pořádaly. Sice se lidé nepodívali přímo do tvrze, ale mohli se právě podívat, co už je hotovo, jak se tvrz proměnila. „Zájem mě těší, protože si člověk říká, že nedělá věci zbytečně. Jsem rád, že je to oceňované dětmi i staršími generacemi. Chtěli jsme zde připomenout Břeňka Švihovského, majitele tvrze, a to, jak to asi v té době mohlo vypadat, co se týče zbraní a oblečení. Takže je to takový návrat do minulosti,“ řekl Boudník.

Policejní hlídka u Černého jezera. Ilustrační foto.
Nehoráznost. Němci dojeli až k Černému jezeru, postavili stan a udělali oheň

Počítá s tím, že se tam kulturní akce budou konat i v budoucnu. V renesanční části vznikne sál o rozloze 60 m2, kde mohou být svatby, koncerty. V amfiteátru bude promítání letního kina. V gotické věži, která se musí dostavět, plánuje vyhlídku odkud bude hezký pohled všemi směry.

A kdy se tak stane? „Přání je do pěti let, aby bylo hotovo. Jestli se seknu o dva roky, tak to je pořád dobré,“ uzavřel majitel dolanské tvrze s tím, že by tam určitě rád trávil více času, protože tam jsou báječní lidé a podle něj jde o boží místo.