Řeší nabídku čističky pro kulturní dům a obchod, svoz nebezpečného odpadu, poplatek na dopravní obslužnost, druhou etapu výměny vodoměrů, kácení dřevin, změnu územního plánu nebo vyhlášku o odpadech.

Ilustrační foto.
Střední škola Jeřabinová otevírá