V programu je dále obsažen krajský projekt stabilizace a obnovy venkova, rozhodnutí okresního soudu, žádost o zrušení trvalého pobytu nebo výsledek inventarizace majetku. Při jednání, jehož dějištěm je od 18 hodin sídlo úřadu, účastníci posoudí spotřebu vody za uplynulý rok.