Jedná se o rezervní nádrž, jejíž zbudování si vynutily komplikace s dodávkou vody.

Problémy nejsou s 60 metrů hlubokým vrtem, ten zatím dává vody dost. „Už jednu nádrž v jeho sousedství máme. Pojme osmnáct kubíků vody. Když se ale zvýší její odběr, zejména od jara do podzimu či před Vánoci, jsou na tom špatně lidé, kteří nemají vlastní studny a jsou závislí jen na obecním vodovodu,“ uvedl starosta Zdeněk Hruška. Trvalý zákaz zalévání a napouštění bazénů nepomohl, a proto se obec rozhodla pro osazení další rezervní nádrže, tentokrát dvacetikubíkové. I s DPH vyšla obec na 180 tisíc a vyráběla se speciálně na míru.

„Žádnou dotaci, která by šla využít na zbudování rezervoáru, jsme nenašli, takže nezbývalo než zaplatit částku z vlastní pokladny,“ dodal starosta. Hned po dodání byla nádrž před čtrnácti dny osazena do vybagrované jámy a také ukotvena. Poté došlo k propojení obou rezervoárů.

„Vodu nyní můžeme čerpat z obou naráz či jednu vždy uzavřít. To je výhodné i pro případ nezbytného čištění nádrží. Nebude už docházet k žádné odstávce, při níž by byli lidé bez vody,“ pochvaloval si starosta.