Posvítili si na ně příslušníci městské policie a podle našich poznatků byly finanční sankce citelné.