„Jde přece o území vedené jako park, tak proč je tak neupravený a není posečený jako ostatní plochy ve městě?“ zaznívá. Seče mají na starosti Lesy města Rokycan. „Věc se má tak, že způsob údržby parku je daný,“ konstatoval šéf lesáků Stanislav Suda. „I když lidé namítají, že jde spíšeo džungli, a poukazují, že u dětí v souvislosti s návštěvou parku propuká alergie na pyly, máme své pokyny,“ dodal.

Zaznívají i stížnosti na klíšťata. Pejskaři přidávají nespokojenost nad tím, že jejich čtyřnozí miláčci nejsou v trávě ani vidět, nemluvě o tom, jak z ní vybírat jejich exkrementy.
Co tedy město vede ke kritizovanému rozhodnutí? Nebýt zmíněného, hodnocení parku by vyznívalo kladně. „Důvodů je více,“ sdělila mluvčí úřadu Aneta Benešová. „V parku je několik růz-ných typů trávníků, každý z nich má jinou funkci, a tudíž i údržbu. Park by pokud možno neměl být posečený najednou a rozhodně by neměl vypadat jako anglický trávník či pečlivě udržovaná zahrádka.

Naopak. Většina by měla mít přírodě blízký charakter s kvetoucími bylinami,“ objasňovala Benešová. Podpora biodiverzity (biologické druhové rozmanitosti) je zde velmi žádoucí. A nejde jen o byliny, ale i o různé druhy hmyzu, který si je oblíbil. „Otázka takzvané Květnaté louky byla konzultovaná s odborníky. Doporučili po dobu alespoň dvou let část parku s tímto specifickým porostem sekat pouze dvakrát ročně, a to zhruba v polovině června a v druhé polovině září – vždy v závislosti na aktuálním průběhu vegetační sezóny. Jde o to, aby semena bylin mohla dozrát, vysemenit se a vyklíčit,“ dodala Benešová.

Nicméně lidé by chtěli tyto prostory výrazně zmenšit. Seče jiných částí parku například bermy potoka – tedy svahů a zčásti i dna koryta – se uskutečňují častěji. „Park jsme vybudovali s využitím dotace. Nesplnit podmínky dané v projektu by mohlo vyústit ve vracení peněz,“ konstatoval starosta města Václav Kočí.