Přítomnost zmíněných od-borníků si vyžádal nález základů starodávné stavby. Byl jí barokní špitál. Jeho odkrývání ale vyneslo další, a při nejmenším z hlediska časové linie ještě zajímavější, objev. Jednalo se o pravěké sídliště.

„Našli jsme zbytky šesti míst, kde stávaly objekty. Zahloubené jámy, v nichž byly ukotvené, obsahovaly černou hlínu s takzvaným kulturním odpadem. V té jsme našli zbytky keramiky a štípaných kamenných nástrojů. Zhotovené jsou z rohovce, což byla dosažitelnější obdoba pazourku," informoval Martin Čechura ze Západočeského muzea.
Nálezy pocházejí z doby kamenné, a to pravděpodobně jejího mladšího období. Zda je tomu skutečně tak, či se jedná o pozdní dobu kamennou, ukáže až detailnější průzkum nálezů. Zatím jsou zlomky uložené v Muzeu dr. B. Horáka, za nějž se na jejich odrývání podílely Radka Praumová a Zuzana Roušalová. 

Více přímo v Deníku.