V budově někdejší hospodářské školy a později zemědělsko lesnického učiliště v ulici Mládežníků vládne stavební ruch. Plzeňský kraj, který je majitelem objektu, po zrušení školského zařízení rozhodl, že budova připadne Západočeskému muzeu.

Jeho záměrem je, aby v Rokycanech, které stejně jako blízké okolí jsou proslulé nálezy takzvaným rokycanských kuliček s pravěkými fosíliemi, vzniklo speciální muzejní pracoviště paleontologické centrum. Přesněji by mělo jít o muzeum paleobiodiverzity.

Momentálně je na pořadu první etapa rekonstrukce. Završení je naplánované na listopad. Budova namísto už nevyhovujícího zastřešení získala kompletně novou střechu. Buduje se také výtah výstavba šachty už je před dokončením. Zároveň došlo na zajištění statiky. Vzhledem k záměru využití bylo třeba zesílit některé nosné konstrukce," informoval ředitel Západočeského muzea František Frýda. Do nového muzejního centra se totiž přesune spousta pořádně těžkých sbírek z Plzně ale i Rokycan. Cílem je soustředit paleontologické sbírky do jednoho místa, aby se daly badatelsky lépe využívat. Zároveň bude zařízení sloužit i dalším účelům. Například je v plánu přemístit tam knižní fond zatím rozdělený do provizorních depozitů po okolí.

„První etapa rekonstrukce je tedy o hrubé stavařině a z prostředků kraje na ni pro nás bylo vyčleněných deset milionů," doplnil Frýda. „Souběžně se už pracuje na projektu pro druhou etapu, která řeší vnitřní uspořádání prostor, včetně rozvodů topení, vody, elektro-instalace, ochrany objektu a podobně. Budova se dočká i nové fasády. Kvůli klimatickým podmínkám i výběrovému řízení, jež vzhledem k zákonným lhůtám dění protáhne, se s ní počítá až na jaře. Mezitím budou ale pokračovat úpravy vnitřků. Cenu druhé etapy ukáže vysoutěžení akce.