Potilo se zde deset žáků, kteří skládali reparát. Učebnu budoucích osmáků pro změnu obsadili pedagogové. Účastnili se semináře Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. „Učitelé jsou z titulu své funkce zodpovědní za chování svých svěřenců. Seznamujeme je se zásadami varování, evakuace, ukrytí, povodní a havárií s únikem nebezpečných látek,“ zdůraznila za Hasičský záchranný sbor Olga Loukotová. Projekt vrcholil v sídle profesionálních hasičů ukázkou hašení pánve.