Slovensko se stalo jejich oblíbenou destinací. Tentokrát byl cílem východ země – Spiš a Šariš. „jako senioři máme levnější vlakovou dopravu. Proto se na delší trase přesunujeme vlakem a v cíli cesty nás po kraji vozí najatý autobus,“ sdělila předsedkyně Marie Šváchová. Po ubytování ve Spišské Nové Vsi zvolil průvodce a organizátor Vladimír Ziegler pro první den výlet do Slovenského ráje. Jde o unikátní krasové území s osmi významnými roklinami), úzkými údolími a kaňony s několika zachovanými planinami. Je to jeden z nejhustěji značených národních parků Slovenska.

Přestože si Ziegler dal vedoucí práci a odstupňoval náročnost pěších túr na lehké a středně těžké, většina si vybrala náročnější variantu s pochodem údolím Hornádu. Zde naši vyslanci zdolávali prudký svah, místy kovové stupačky s řetězy nad vodou a kolem skal. Namáhavý pochod zvládli a den zakončili u přehrady Palcmanská Maša.

Další den byl věnovaný Levoči a Spišskému Podhradí. Zaujaly stavby ve městě včetně baziliky sv. Jakuba s oltářem Mistra Pavla z Levoče. Odpoledne čekala prohlídka Spišského hradu a raně gotického kostelíka v obci Žehra. Hrad je svým půdorysem 41 426 metrů čtverečních nejrozsáhlejší hradní zříceninou ve střední Evropě. Spolu s městečky Spišské Podhradie a Spišská Kapitula tvoří souvislou historickou sídlení jednotku.

„Třetí den slovenské mise byl pro pedagogy smolný. „Silný déšť zhatil návštěvu Prešova, ale učarovala nám exkurze v areálu historické technické památky Solivar. Unikátní komplex na těžbu soli ze solanky pochází ze 17. století a patří tam šachta Leopold, rezervoáry na solanku, huť, varna, sklad soli a další objekty,“ doplnila Šváchová.

Na východě leží malá obec Rokycany. Starosta přátele z českého okresního města mile přivítal a z besedy vyplynulo přání, že by obě místa měla navázat užší spolupráci. Během závěrečného dne putování zamířil autobus s učiteli do Kežmaroku, historického města na východním Slovensku s bohatou historií. Poutníci nevynechali hrad a zámek, prohlédli si i centrum. Pak už následoval jen přesun do Popradu a odtud vlakem domů!

Zájezd byl plný zážitků i nových poznatků. „Zásluhu na tom má učitel Vladimír Ziegler, který už od jara zájezd připravoval. Aby měl vše podle svých představ, sám v létě místa projel a prošel. Chtěla bych mu poděkovat za skvěle zorganizovaný výlet,“ zdůraznila předsedkyně klubu.