Projekt má vzdělat žáky v oblasti zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů. Pro všechny školy v republice jej organizuje kolektivní systém ELEKTROWIN, jenž u nás zajišťuje zpětný odběr a recyklaci více než poloviny veškerého elektroodpadu.

„Cílem akce je zábavnou formou ukázat žákům, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do obyčejné popelnice, ale i to, že recyklací lze ušetřit obrovské množství surovin. Projekt spočívá ve sběru vysloužilých spotřebičů s tím, že pro školy, které se ho účastní, je zdarma připraven servis zajišťující dodání sběrných nádob a odvoz spotřebičů,“ řekl za pořadatele Ivan Tučník.
Školy tedy čeká soutěž nejen o celkové množství vysbíraného elektroodpadu, ale také o to, která z nich odevzdá nejvíce elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho žáka.

„V loňském ročníku se soutěže na Plzeňsku zúčastnilo jen osmnáct základních a středních škol. Letos evidujeme více než třicet přihlášených. Logicky tedy očekáváme, že se nám podaří vysbírat rekordní množství elektroodpadu,“ uvedl Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN. „Celkově se v České republice soutěže zúčastní téměř dvě stě tisíc žáků z bezmála sedmi stovek škol,“ dodal Tvrzník.