Průjezd ulicí někteří nazývají slalomem mezi výtluky nebo nedobrovolným podstoupením uražení kola. Vozovka je na mnoha místech propadlá, stav označitelný za kritický. Z pochopitelných důvodů tak byla řada občanů, kteří požadovali její rekonstrukci. Silničáři se sice snažili díry čas od času zasypat, ale vždy se jednalo jen o řešení provizorní, zejména počet projíždějících kamionů neumožňoval udržet komunikaci v kvalitním stavu.

Pro obyvatele ulice se stával nepříjemným sousedem i hluk z prázdných nákladních vozidel a otřásajících se oken. Problémem ulice se stala i kanalizace, která při déle trvajících deštích nestačila odvádět vodu, nemálo kdy tak voda vznikala i do sklepů domů. Město o rekonstrukci ulice řadu let usilovalo, byla na seznamu priorit odboru rozvoje města, ale tradičním nepřítelem tohoto projektu byl nedostatek finančních prostředků v městské pokladně. Město proto požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, uspělo a tak se obálky s nabídkami na zakázku rekonstrukce ulice otevíraly počátkem března, zahájení prací se plánovalo na jaro.

Když už to po letech vypadalo nadějně, objevil se nový problém spočívající v nepodepsané smlouvě o přidělení dotace. Dotace z tzv. 5. výzvy byly totiž pozastaveny a dodnes o jejich přidělení či nepřidělení není rozhodnuto, prý probíhá přezkoumání bodového hodnocení. Zastupitelstvo města tak muselo v dubnu rozhodnout, zda schválí dokončení výběrového řízení a vyjádří souhlas se zahájením stavebních prací i bez podpisu dotační smlouvy, tj. bude rekonstrukci financovat jen z rozpočtu města. Hodnota veškerých prací je přitom vyčíslena na více než čtyřicet milionů korun. Zastupitelstvo města, vědomo si letité přípravy investice a havarijního stavu komunikace i inženýrských sítí, rozhodlo o zahájení prací. Financování je plánováno z letošního a příštího rozpočtu.

Před několika týdny jsme se dočkali, rekonstrukce začala. Práce potrvají do srpna příštího roku. Ulice B. Němcové se ale nebude moci pochlubit jen novým povrchem komunikace, ale i novými parkovacími zálivy, pruhem pro cyklisty, novým veřejným osvětlením, kanalizací i vodovodem, rekonstruovaným plynovodem, sadovými úpravami a na křižovatce se Šťáhlavskou ulicí čtvrtou okružní křižovatkou ve městě. Z důvodu velkého objemu prací bude celá rekonstrukce rozdělena do čtyř etap, což si vyžádá i dopravní omezení.

Dovolte mi, abych obě nejvíce postižené skupiny (v blízkosti bydlící obyvatele a řidiče, mezi ne se řadím), požádal o co největší pochopení a trpělivost. Vím, že dopravní změny mohou přinést zmatky, nervozitu či nespokojenost s navrženými objížďkami, ale mějme prosím na mysli, že takto rozsáhlá rekonstrukce komunikační tepny sebou v době stavebních prací prostě přináší komplikace. Věřím, že až ulici Boženy Němcové stavební stroje opustí, budeme spokojeni a na předchozí stavební ruch si již ani nevzpomeneme.

Jan Šašek, (uutor je zastupitelem Rokycan)