Začne v 17.30 a v jeho rámci se představí oba sbory Gymnázia Rokycany, Unique starší i mladší.

Program nabídne zajímavé úpravy lidových písní, něco z duchovní hudby, ale také řadu populárních melodií.

Přednesu skladeb se mladí zpěváci zhostí nejen v mateřštině, ale dokáží, že vládnou i dalšími jazyky. Během vystoupení nebudou chybět emoce, protože dojde na loučení z odcházejícími absolventy školy a děkování.