Své záležitosti si nemohou od prvního února vyřizovat obyvatelé Radnicka na detašovaném pracovišti úřadu práce (ÚP). Poslední úřední dny budou 14. a 28. ledna.

„Tuto změnu jsme již delší dobu zvažovali a v průběhu měsíce listopadu projednali s Městským úřadem v Radnicích. V závěru loňského roku byl také zaslán informační dopis všem starostům spádových obcí ze severu okresu," uvedla ředitelka ÚP Rokycany Iveta Šimanová.

Detašovaná pracoviště jsou místem, kde dochází k předání tiskopisů a žádostí a pouze k částečnému zajištění dané agendy. Zpracování dokumentů je prováděno až následně, přímo v Rokycanech. „Otevřeno je jen jeden den v týdnu, neboť počty klientů, kteří toto pracoviště navštíví, nezaručují plné využití pracovní doby přítomného referenta," vysvětlila ředitelka. Úřad práce si tyto prostory pronajímá a pracoviště nejsou bezbariérová. „Zásadním problémem je pak také personální obsazení, kdy výpadek daného referenta i na jeden den je velkým zásahem do činnosti agend. Mohu ale všechny klienty ujistit, že i přes uzavření detašovaného pracoviště dokážeme naopak poskytnout větší komfort s vyřízením jejich žádostí i nabídnout možnost konzultací s pracovníky konkrétních agend přímo na místě, při podání jejich žádostí," konstatovala Šimanová.

„Vzhledem k narůstajícím výplatám sociálních příspěvků tak čas strávený na detašovaných pracovištích využijeme například pro sociální šetření přímo u klientů, v místě jejich bydliště. Samozřejmě při nenadálých událostech na trhu práce v regionu je úřad práce připraven pomoci obyvatelům přímo v daném městě," uzavřela.

V současné době se jedná také o uzavření detašovaného pracoviště ve Zbiroze, kde jsou důvody obdobné. „Vůbec mi nevadí, že se uzavře. Stejně jezdím do okresního města a pokud budu potřebovat pomoc úřadu práce, určitě si vše vyřídím přímo tam," svěřila se obyvatelka Radnic.