Ve středu proto někteří zástupci obcí absolvovali školení věnované nejen průběhu voleb a s tím souvisejících náležitostí, ale i přechodnému období mezi výměnou vedení. „Akci připravil Regioservis a dozvěděli jsme se tu třeba dost novinek k volebním komisím a také další. Plusem je, že to už nemusíme studovat z různých pokynů,“ uvedl mýtský starosta František Končel.