Nyní je na zastupitelích (sejdou se v pondělí odpoledne), jak se k záležitosti postaví a jaký bude další osud od loňského září uzavřené budovy, jež je jednou z dominant města.

Rozkrývání stropních konstrukcí sokolovny v různých místech pokročilo do rozsahu 300 metrů čtverečních. Ukázalo se, že zasažení dřevomorkou je daleko větší, než mnozí předpokládali. „Odbornice přes výskyt dřevokazných hub, která se tu opětně byla podívat, ve výsledné zprávě konstatovala, že stropní konstrukce je zasažená takovým způsobem, že by se měla uskutečnit její celková rekonstrukce,“ informoval starosta TJ Sokol Rokycany Přemysl Belza. „Co se týče krovu,“ dodal, „ten podle stavařů bude třeba vyměnit tak z desetiny.“

Rekonstrukce si vyžádá veliké peníze. Ať už se jedná o vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektu a úhradu za následné vytvoření díla či pak realizaci výběrového řízení na prováděcí firmu a hlavně úhradu za rekonstrukci. Jelikož historická budova sokolovny je od září uzavřená a nevydělává, byl by to pro Sokol problém. Už takhle existuje zmíněná sedmimilionová půjčka od města, aby se nové vedení Sokola vypořádalo s dřívějšími pohledávkami, kterou je třeba splácet. Kvůli havarijnímu stavu objektu sice Rokycany termín začátku splácení o rok oddálily a navíc zbytek peněz z půjčky povolily využít na odhalení rozsahu škod, ale těch 7 milionů pořád nad sokoly visí.

V součtu všech pro a proti tedy minulý týden valná hromada TJ Sokol Rokycany rozhodla, že městu nabídne veškerý svůj majetek, který byl v zástavě, včetně historické budovy.

„Nyní je na na radě a ve finále zastupitelích, zda nabídku přijmou a jak se domluvíme na možnosti dalšího využívání majetku Sokolem,“ uvedl Belza.

„Valné hromady jsem se účastnil a následně obdržel i písemné vyhotovení usnesení. Radní jsem informoval. Teď chci nabídku předložit zastupitelstvu. Je však nezbytné, aby se rada města sešla s výborem Sokola k debatě, jak si záležitost – včetně využívání tělocvičny, kurtů a podobně – představují. Potom teprve lze rozhodovat,“ konstatoval starosta Václav Kočí. „Osobně jsem za převzetí sokolovny a rychlé puštění se do oprav,“ doplnil.