Vycházka byla určená odborníkům i laické veřejnosti.

„Během sedmi kilometrové trasy po naučné stezce Klobouček jsme společně diskutovali na téma hospodaření v Brdských lesích. Zároveň jsem představil novou koncepci projektu LIFE Adapt Brdy, který má za cíl přizpůsobit lesní porosty klimatickým změnám a zvýšit jejich schopnost odolávat biotickým a abiotickým činitelům,“ uvedl David Novotný.

Na příjemně strávené dopoledne naváže divize Hořovice další komentovanou vycházkou, tentokrát na podzim a v jiné části Brd. Konkrétně v okolí Třech Trubek.