Lektoři z Hnutí DUHA a další odborníci z CHKO Brdy a z příbramského muzea představí význam těchto chráněných druhů v lesních ekosystémech, přiblíží brdskou krajinu, její vzácné biotopy a ochranu a shrnou dosavadní výsledky výzkumu šelem v Česku a v Evropě. V sobotu se navíc budou celý den s účastníky věnovat tréninku monitoringu divokých zvířat přímo v brdských lesích, Rokycansko nevyjímaje. Výskyt chráněných šelem se v oblasti Brd nebo v jejich okolí už několikrát prokázal. Naposledy šlo o potvrzení výskytu kočky divoké na Příbramsku, konkrétně u Nového Knína. Bohužel šlo o jedince sraženého autem. Na začátku loňského roku kolem Brd prošla také telemetricky sledovaná rakouská vlčice. Ta ale nakonec po překonání dálnice D5 zamířila až do Doupovských hor. Známé jsou i případy rysů, kteří se do Brd vydávají většinou ze Šumavy. Vloni to byl mladý jedinec, zachycený fotopastí Správy CHKO Brdy. V roce 2018 zase do Brd zavítal rys Fabián, který se ale ještě téhož roku vrátil zpět na Šumavu.

Brdy spojuje s Šumavou a Pošumavím či blízkým Křivoklátskem několik posledních migračních koridorů, které však přetínají různé překážky v podobě silnic, dálnic a zástavby. Zjistit, zda se v oblasti některá z chráněných šelem vyskytuje nebo bude vyskytovat trvale, bude jedním z cílů vlčích a rysích hlídek.

Hrádecký starosta byl ve funkci šest volebních období. Zesnul v 76 letech
Aby mne ten nahoře měl rád, přál si Perlík