„Po loňské vzpomínce na rod Fantlových přicházíme opět s uctěním památky lidem, kteří se z koncentračního tábora nevrátili,“ připomněl starosta Tomáš Rada.

Objekt na rohu náměstí koupil v roce 1880 židovský obchodník Benedikt Stadler. Jeho syn a později vnuk v domě vedli prodejnu až do počátku roku 1940, kdy na ni byla uvalena nucená německá správa. Stadlerovi se zapojovali do dění v komisích nebo podnikatelském grémiu a byli členy Sokola.

Řada příslušníků rodiny odešla do Plzně a Prahy, a tak do transportu začátkem roku 1942 nastoupili sourozenci: Pavel Stadler, Julius Stadler a Bohumila Stadlerová. Při vzpomínce na zesnulé nechyběli zástupci židovské obce, představitelé kraje a několik desítek školáků.

Rokycany se k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu v sobotu 27. ledna připojují nasvícením radnice v modré barvě.