Zkušený muž, který se věnuje oboru přes sedm let našel zázemí v sídle zmíněného subjektu v rokycanské Jiráskově ulici – proti poště. Věnuje se tu mimo jiné dámám z Onko klubu. Od příštího úterý (vždy dopoledne se začátkem v 9.30 hodin) se zaměří i na věkovou skupinu 60 plus. „Kladu důraz na fungování těla jako celku. A připojuji k tomu rady o životosprávě i denním režimu,“ zve Kubát do vybavené tělocvičny muže i ženy.