Nedávné jednání tento záměr potvrdilo. Někteří občané však z tohoto kroku mají strach.

„Nelíbí se mi nadbytečná prašnost a taky občasný hluk. Radost z toho, že se lom ještě zvětší, rozhodně nemám," postěžovala si jedna z místních. „Nevadí mi to, pokud nás to nebude ohrožovat na zdraví," přidala se k ní další. Obec vzala tyto podněty, jež vychá-zely z řad občanů, v potaz. „Se všemi připomínkami se snažíme vyrovnat a doufáme, že nenastanou v budoucnu žádné problémy," uvedl místo-starosta Josef Veselý.

Rozšíření lomu se bude týkat úseku mezi přivaděčem na Plzeň a silnicí směrem na Kyšice. Dosud sloužil jako úložiště pro Plzeňskou tepláren-skou, a. s. Ta by podle získa-ných informací měla ke konci tohoto roku přestat odpad do Ejpovic odvážet. O tom, kdo po ní převezme štafetu, se ještě diskutuje. Spekuluje se však o možnosti, že se bude jednat o stavební společnost Metrostav, jež vyhrála zakázku na zmiňovanou modernizaci trati.