„Důvodem měl být únik neznámé látky na řeku Klabavu, kdy se na jezech zvýšila pěnivost vody. Na místo vyjela také osádka chemické laboratoře z Třemošné Úhyn ryb však nebyl zaznamenán,“ uvedl mluvčí HZS Petr Poncar. Odborníci vzali vzorky a na místě vyloučili přítomnost látek ropného původu. Rovněž PH vody (tedy vodíkový potenciál), stejně jako hodnoty fosforu, byly prý v normě.

Aktéři čtvrtečního zásahu se zaměřili na původ pěny ve vodě. Zjistili, že se objevila už v Ejpovickém potoce, který se do Klabavy vlévá za obřím jezerem. „Prakticky všechny domácnosti jsou ale u nás připojené na čističku, takže nějaké citelné a nárazové znečištění toku nepřipadá v úvahu,“ rezolutně tvrdil ejpovický starosta Jaromír Kalčík.

Hydrobiolog Jindřich Duras ze společnosti Povodí Vltavy vysvětlil, že k úniku nebezpečných látek nemuselo dojít. „V této roční době je běžné, že spadané listí ze stromů uvolňuje látky, které snižují povrchové napětí vody. Dochází pak ke zvýšenému pěnění.“ Obdobnou záležitost prý řešili pracovníci firmy letos v lednu.