Ve vstupním prostoru střední odborné školy v Rokycanech (což je zároveň bývalé gymnázium) přibyla v úterý 17. listopadu před polednem třetí pamětní deska. Odhalena byla na počest studentů i pedagogů, kteří se před sedmdesáti lety zapojili do protinacistického odboje a mnozí za to zaplatili životem.

„Studenti vždy patřili mezi tu radikálnější část veřejnosti. Vzbouřili se nejen před dvaceti lety, ale také v listopadu 1939, kdy protestovali proti uzavření vysokých škol,“ uvedl starosta města Jan Baloun ke čtyřicítce posluchačů. Poslanec Jiří Pospíšil pochválil představitele Rokycan za úctu k dějinám: „Teď tu hosté ze zámoří i Ruska slavili Den veteránů a dnes jsem přijal pozvání na další významnou událost. Mám jedinou tužbu. Nechť se nikdy neopakuje perzekuce české inteligence.“

Za Svaz bojovníků za svobodu vystoupil Milouš Dobromysl, jehož otec se nevrátil z koncentračního tábora: „Vzpomínáme nejen na tehdejšího ředitele Bohuslava Horáka, který byl umučen v Osvětimi roku 1942. Naši úctu si zaslouží i další učitelé, kteří bojovali proti nepříteli.“
Sedmdesát let od uzavření vysokých škol a následné pronásledování studentů připomíná černá deska, zhotovená v místní kamenické firmě. Dnešní studenti gymnázia se pustili do projektu, týkajícího se roku 1939 a boje za svobodu. Nikoliv podle učebnic, ale sledovali po bádání v archivu konkrétní lidské osudy.