„Je to zcela zbytečné, protože objížďka je jasně značená. Neustále ale někdo zkouší, jestli přece jen neprojede," zlobil se starosta Lukáš Fišer. Práce ovšem už začaly.

Most za hrází prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pustila se do ní Správa a údržba silnic (SÚS) Plzeňského kraje. Podle vysoutěžené ceny se jedná o akci za 11 milionů a 62 tisíc. Zhotovitelem díla se ale stala až druhá nejúspěšnější firma ze zúčastněných zájemců. První to totiž na poslední chvíli odřekla, čímž se podle Jany Mrázové z SÚS dění dostalo poněkud do skluzu. Obec se na úpravě bude finančně spolupodílet, z uvedeného obnosu by to měl být necelý půlmilion. „Měli jsme zájem, aby přes těleso vedl chodník a lidé tak na most mohli bez obav vstupovat. Podle propočtu by nás to mělo stát 471 tisíc," dodal Fišer.

Pracovníci firmy HABAU, která se stala zhotovitelem díla, už zahájili frézování povrchu. „Vrchní část, tedy celá mostovka, se až k železobetonovým nosníkům snese. Po jejich kontrole a opravě opěr bude vytvořená nová spřažená železobetonová deska s kon- zolou pro zřízení chodníku. To znamená, že bude visutý a umístěný po pravé straně mostu, bráno ve směru od centra obce," objasnila Mrázová.

Úplná uzavírka silničního mostu na komunikaci III/2341 za hrází Holoubkovského rybníka tedy začala a její trvání se předpokládá aspoň do 30. října. Následně se do 30. listopadu počítá ještě s částečnou uzavírkou, kdy v provozu bude vždy jeden jízdní pruh. „Kvůli občanům i místním firmám, kterých v jižní části obce sídlí hned šest, bychom si moc přáli, aby se nevyskytly žádné komplikace," konstatoval starosta.

Nyní objízdná trasa pro veškeré vozy vede z Holoubkova po silnici II/605 na Rokycany a dále po silnici č. 11724 ve směru na Kamenný Újezd a Dobřív. Ovšem na křižovatce před touto obcí se uhýbá přes Hůrky zpět do Holoubkova. Průchod pro pěší je zajištěný po nově zbudované lávce přes bezpečnostní přeliv Holoubkovského rybníka.