Základem pro vznik klubu jako zapsaného spolku, se stala skupina důchodců – neodborářů, volně přidružených ke Klubu důchodců při základní organizaci oborového svazu KOVO Železáren Hrádek. „Tento klub se s jiným klubem ani organizací nesloučil, pracuje samostatně dál,“ upozornil předseda městského klubu Vlastimil Egermajer.

Nově vzniklý Klub seniorů města Hrádek nabízí možnost právoplatného členství všem seniorům starším šedesáti let a možnost účasti na společenských akcích zábavného i vzdělávacího charakteru, zájezdech atd., které bude seskupení organizovat. Ke 4. březnu podalo přihlášky více než šedesát zájemců.

V nejbližší době se uskuteční schůzka nově zvolených výborů obou klubů, na které se bude jednat hlavně o vzájemné spolupráci zmíněných subjektů.