Cílem služdy je, aby lidé nemuseli obíhat různé úřady, brát si dovolenou a dojíždět do vzdáleného měta kvůli vyřizování běžných záležitostí, jako jsou výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, přijetí podání dle živnostenského zákona – například ohlášení živnosti, změny údajů, žádosti o koncese nebo velmi často potřebný výpis z rejstříku trestů.

„Pro obyvatele Klabavy to bude určitě velký přínos, protože si budou moci své záležitosti vyřídit na úřadě v místě bydliště, nebo dokonce ve finální fázi doma, prostřednictvím internetu. Budu to určitě využívat“ myslí si Pavel Mendi.

„V současné době jsme již vyčerpali 85 procent dotace na nákup potřebného zařízení a jeho instalaci. Do konce roku přidělené peníze ještě využijeme na dovybavení prostor, nákup stolu pod počítač a některé nezbytné úpravy. V blízké době, možná již příští týden, by mělo proběhnout speciální školení naší zaměstnankyně Renaty Bernáškové, která pak bude mít obsluhu a přístup k údajům pro Czech point na starosti. Potom už jen počkáme na vyřízení smluv a certifikátů a výhledově v listopadu by již měla být tato služba v obci plně funkční,“ řekl starosta Klabavy Jiří Vohradský.