Mimořádné opatření ministerstva se vztahuje na zaměstnance i uživatele. „Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest pochopitelně dodržujeme bez výjimky. Přestože k logice to má podle mého mínění daleko. Můžeme klienty pustit ven ze zařízení, ovšem v objektu musí mít všichni ústenky,“ posteskl si ředitel Domova sociálních služeb v Liblíně Petr Kounovský.

Domov Harmonie na okraji Mirošova pokračuje ve stejném režimu. Začátkem června jsme zaznamenali stížnosti na nedůstojné setkávání rodinných příslušníků s jejich nejbližšími (přes dvě plexiskla atd.), ale situace se už zklidnila. „Vyčlenili jsme dva venkovní prostory. Jednak altánky před hlavním vchodem a pak i letní terasu, kde mohou příbuzní sedět vedle sebe. Chodí po předchozím objednání a nadále také oni s rouškami,“ zdůraznila za sociální oddělení Lucie Šišková.

S ústenkami přes nos musí lidé vstupovat i do lékáren, rehabilitačních center atd.

Adina Masec
Vítání občánků bylo poslední před prázdninami