Už potřinácté od roku 1999 se zde konal sraz rodu Opatrných. Letošního setkání se zúčastnilo přes 180 příbuzných ze všech koutů ČR, Polska, Německa, Švédska, Finska, Ruska, Ukrajiny, ale také Číny a Brazílie.

Vše bylo zahájeno společnou modlitbou v kostele svatého Václava, který byl postaven v 19. století také díky založení tzv. Opatrnovské nadace. Modlitbu za živé a zemřelé rodu sloužil Michal Opatrný, jehož pradědeček Alois Opatrný byl prvním stařešinou rodu, založil společnost rodu Opatrných a byl také jedním z prvních genealogů v českých zemích.

Účastníci se pak přesunuli před statek č. 20 na němž visí pamětní deska „Za věrnost půdě,“ kterou obdržel rod Opatrných a Mudrů v roce 1938 z rukou zástupců tehdejší vlády. Deska byla Opatrným udělena ve 30. letech minulého století za doloženou historii rodu, hospodařícího bez přerušení více než 250 let na jednom statku.

Při letošním setkání zasadili Opatrní společně s panem Mudrou za obec Líšná na návsi svůj rodový strom jako symbol rodiny a přátelství lidí z celého světa, kteří mají společné kořeny právě v obci na kraji Křivoklátských lesů. Volba padla na lípu srdčitou jako na český národní strom.

Další část akce se konala v Sokolovně v Kařezu, kde proběhl společný oběd a k nahlédnutí měli všichni účastníci také sbírky rodového archivu, svoji vlajku a zejména velký rodokmen Opatrných, jenž v současné době obsahuje na 2700 osob z celého světa a 15 generací lidí spojených a doložených až do roku 1592, kdy se narodil první Opatrný – Matěj zvaný tesař, jenž se na začátku 17. století usadil v Líšné. Rod Opatrných byl a je starým selským rodem, ale dnes je možné najít Opatrné i v řadách lékařů, profesorů universit a církevních kruzích, stejně tak jako v pestré paletě ostatních oborů lidské činnosti.

Rokycanské koupaliště otevře v sobotu v deset hodin své brány.
Koupaliště bude zprovozněno od sobotního rána

Celý den vládla na setkání přátelská atmosféra a své zážitky mohli společně sdílet jak pamětníci prvních setkání ve 30 letech – Bohumil a Liduška, tak nejmladší generace Opatrných. Lidušce pak popřál celý rod pevné zdraví a vše nejlepší na cestě k jejím letošním 100. narozeninám. Vzhledem k jazykové pestrosti probíhala komunikace v několika jazycích a vše oficiální bylo uváděno jak v češtině, tak angličtině. Ve svém příspěvku potvrdil předseda České genealogické a heraldické společnosti Martin Slaboch, že rod Opatrných má v České republice pravděpodobně nejlépe dochovaný archiv a také bezkonkurenční tradice rodových setkání mimo šlechtické rody.

Se společnou květnovou sobotou plnou pozitivních emotivních setkání se Opatrní rozloučili klavírním koncertem Johanky Štíchové za pěveckého doprovodu Karoliny Stiborové. Z celého setkání bylo patrné, že hranice mezi různými státy nehrají dnes už žádnou roli, zejména pak když se sejdou lidé se společným původem a dobrou vůlí. Další rodový sraz se bude konat v květnu 2019.

Charitativní běh se uskutečnil v Rokycanech. Vybrané peníze poputují do Fakultní nemocnice v Plzni.
Běh vynesl nemocnici v Plzni téměř třicet tisíc korun