Využili příležitost, kdy vzhledem ke krátkým prázdninám bývají mateřinky poloprázdné, a uspořádali vzdělávací seminář pro pedagogy z okresu i širšího okolí. Zaměřený byl na dramatickou výchovu.

„Sešlo se tu dvaatřicet účastníků ze čtrnácti školek," uvedla ředitelka hostitelského zařízení Věra Zagorová. Letos už šlo o druhé setkání a dohromady třetí v režii Rokycanských. „V dubnu jsme se domluvili, že bychom se rádi viděli častěji a že seminář tohoto druhu je pro nás zásobárnou básniček a písniček. Ovšem i receptem, jak s nimi dále pracovat, aby se podporovalo myšlení dětí a předčtenářská gramotnost," informovala Zagorová.

Přínos semináře a jeho vedení lektorkou Hanou Švej-dovou si přítomní moc pochvalovali. Pojmenovala ho Vánoce jsou, věř mi, skoro přede dveřmi. To samo o sobě už napovídá i zaměření akce.

Případní přihlížející by žasli, jak si dospělí umí hrát. Vrátit se zpět do dětských let pro ně nebylo vůbec obtížné. Zvláště, když výstupem dění bylo získání dalších forem motivace pro jejich svěřence. Pedagogové se pro ně ale hlavně seznamovali s novými způsoby zaměstnání, jehož cílem je prožitkové učení.

„Co si děti zahrají a v praxi vyzkoušejí, to si lépe pamatují a umí to pak využít i jindy a jinde, nejen ve školce," zaznělo. O tom, zda předváděná náplň děti zaujme, nebylo pochyb. Soudě aspoň podle učitelů, kteří si to užívali naplno.