„Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má v plánu na jaře příštího roku zahájit rekonstrukci silnice v průtahu městem od křižovatky u zámku k železničnímu přejezdu silnice ve směru na Příkosice,“ sdělil starosta města Vlastimil Sýkora.

„Provozovatel vodovodu Vodohospodářská společnost Sokolov s předstihem provádí výměnu vodovodního potrubí mezi areálem u sokolovny a náměstím Míru. Jedná se o výměnu starého potrubí za nové s větším profilem, a to z důvodu zvýšení kapacity vodovodu a zlepšení tlakových poměrů pro lokalitu města od náměstí západním směrem,“ uzavřel Sýkora.

Vykopané díry slouží jako startovací jámy pro provádění podzemního protlaku.