Expozice prostřednictvím textů, fotografií, trojrozměrných vzorků (především souboru vysílaček různých typů) a zejména plně vybaveného radiovozu, seznamuje s nezastupitelnou rolí spojovací techniky v tuzemské armádě.

Majitelem představované radiové techniky je Tomáš Malecha. Přiblížil důkladněji radiovůz: „Rádiová stanice R-140 (R-140X) je krátkovlnná jednopásmová radiotelefonní a radiodálnopisná stanice s výkonem 1 kW. Určena je pro spojení u pozemního vojska, raketového vojska, letectva a vojska protivzdušné obrany státu. Svými vysoce stabilními elektrickými parametry a jednotlivými druhy provozů umožňuje zabezpečit kvalitní a spolehlivé radiotelefonní a radiodálnopisné utajené i neutajené spojení pro jednotlivé stupně velení, tedy divize, armáda, front.“

Soupravy byly zabudovány na podvozky automobilů PV3S nebo ZIL-131. Vystavený exponát je patří do soupravy R-140X, která je zabudovaná do skříňové karosérie K 1-131.2 na podvozku automobilu ZIL-131.