Zájemcům z řad veřejnosti bude postup vysvětlen, předveden, každý si jej bude moci vyzkoušet a výsledek poté ověřit pod UV lampou. Preventivní akce se koná od 9 do 12 hodin.